ΕΔΔΑ 03.12.2020, Υπόθεση Νο 18108/2020, LE MAILLOUX κ. Γαλλίας

Απόρριψη ως ασυμβίβαστης με την ΕΣΔΑ και συνακόλουθα ως απαράδεκτης προσφυγής γάλλου υπηκόου κατά των υγειονομικών μέτρων του Γαλλικού κράτους, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού Covid-19 σε ολόκληρη την Γαλλία (μη χορήγηση φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες, μη ύπαρξη εγκαταστάσεων για τεστ σε όλους, μη χορήγηση επαρκούς ποσότητας μασκών σε γιατρούς, σε ασθενείς και στον πληθυσμό). Μη αναγνώριση δυνατότητας άσκησης μίας «actio popularis», που σημαίνει ότι ο προσφεύγων δεν μπορεί να παραπονεθεί για μια διάταξη εσωτερικού δικαίου, μια εγχώρια πρακτική ή για δημόσιες ενέργειες απλώς και μόνο επειδή του φαίνονται ότι αντιβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αφορούν το σύνολο των πολιτών, δίχως να επικαλείται προσωπική βλάβη.

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ